captcha
ProRoof, s.r.o.

IČO: 47 554 266
IČ DPH: SK2023960191
IBAN: SK14 7500 0000 0040 1982 0832

 

+421 907 951 887

 

Sídlo firmy
Ždiar 417
059 55 Ždiar

 

Korešpondenčná adresa
Bernolákova 5
059 71 Ľubica